CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ PHÂN PHỐI VÀ QUẢN LÝ

I/ XÂY DỰNG LÂU DÀI – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÙNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI. 

  1. Sẵn sàng chia sẽ lợi nhuận cùng đại lý phân phối, chia sẽ cơ hội, chia sẽ lợi ích kinh doanh và đồng hành lâu dài, bền vững cùng đại lý phân phối.
  2. Quan tâm, hỗ trợ đại lý phân phối cũng như có những hỗ trợ hợp tác nhằm nâng cao tính mật thiết giữa công ty và đại lý phân phối.
  3. Bảo vệ tối đa lợi ích cho đại lý phân phối trước những biến động của thị trường.
  4. Bảo vệ khách hàng cho đại lý phân phối, đảm bảo tính công bằng trên toàn bộ hệ thống phân phối.
  5. Cùng đại lý phân phối mở rộng thị trường và mở rộng kênh bán hàng cho đại lý.

II/ CAM KẾT NGUYÊN TẮC PHÂN PHỐI: 

TADICOcam kết áp dụng “nguyên tắc phân phối hàng một cấp” – tức là đã bán hàng cho đại lý phân phối cho thì tuyệt đối không bán hàng  cùng một sản phẩm cho các khách hàng của đại lý phân phối.

Tuy nhiên địa bàn kinh doanh là tự do nên vô hình chung sẽ có trường hợp trùng khách hàng của nhau, dễ phát sinh tranh chấp và mâu thuẫn. Điều này không ai mong muốn nên để tránh việc tranh chấp có thể xảy ra, TADICOkhuyến khích các đại lý phân phối cung cấp danh sách các đại lý của mình và bằng chứng chứng minh việc đã và đang cung cấp hàng cho họ để TADICOkhông làm việc với các đơn vị này (việc cung cấp danh sách này chúng tôi cam kết chỉ dùng với mục đích duy nhất là áp dụng cho nguyên tắc phân phối hàng một cấp).

Tuy nhiên đây là việc không bắt buộc, các đại lý phân phối có thể cung cấp hoặc không cung cấp. Và nếu có trường hợp tranh chấp xảy ra, thì cả ba bên sẽ ngồi lại để cùng phân tích, đối chiếu và bàn bạc sao cho hợp lý và các bên cùng có lợi.